Manifest

—>Clica per donar suport al manifest: Persones/ Col·lectius

RETALLEN MÉS DRETS ALS COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES: ARA A LES DONES QUE HAN SOFERT VIOLÈNCIA i ALS SEUS FILLS i FILLES

Des de la CGT i des de les treballadores del Servei d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista (SIE) de Girona volem informar i denunciar les retallades que la Generalitat de Catalunya està duent a terme:

La “Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista” impulsa una xarxa d’atenció i recuperació integral dins la qual s’inclouen els Serveis d’Intervenció Especialitzada en Violència Masclista (SIE) i els Serveis d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARV), serveis que estan repartits arreu del territori català. Els eixos principals d’aquesta xarxa (i per tant dels SIEs) són:

Oferir un espai d’atenció i recuperació integral i interdisciplinari per a dones que han patit una situació de violència i per als seus fills i filles.
Promoure la formació, prevenció, sensibilització i implicació de la comunitat per a identificar relacions abusives, evitar la seva cronificació i garantir la presa de consciència social per a la inadmissibilitat de les violències masclistes.

L’equip del SIE de Girona actualment està format per onze professionals de diferents disciplines: una treballadora social, dues educadores socials per a dones, dues psicòlogues per a dones, una psicòloga infantil, un educador infantil, una advocada, una inseridora laboral, direcció i administració.

En el mes de febrer, i des del Departament de Benestar Social i Família s’informa que es vol reestructurar el model d’atenció degut a decisions que descriuen com “organitzatives, d’interès públic i racionalització de serveis”, i que comportarà la reducció del nombre de professionals en els serveis a partir del proper 1 de juliol. Al SIE de les comarques gironines es prescindirà de tres professionals (una psicòloga, un educador i una inseridora laboral). Les retallades per part del Departament també s’estan aplicant a tota la xarxa d’atenció integral en violència masclista i, per tant, afecta als altres SIEs i SARVs del territori català.

Aquestes decisions s’han pres sense que s’hagi informat a les dones ateses a aquests serveis de com es veurà afectada l’atenció, ni s’ha produït un espai informatiu previ amb altres persones, professionals i agents implicats en els mateixos, ni la possibilitat de participació en un debat. No es proposa cap argumentació sobre els criteris tècnics que sustenten les polítiques esmentades i nosaltres entenem que el que s’aconseguirà és precaritzar la seva funcionalitat i el seu sentit.

Ens sentim en l’obligació d’informar del que suposa aquest canvi en el model d’intervenció i de les conseqüències que se’n deriven:

Afectació en la quantitat i la qualitat d’atenció a dones i els seus fills/filles
Afectació en l’atenció de la demanda de formació, prevenció i sensibilització comunitària en temes de violència. La funció preventiva i el treball en xarxa en queden ressentits.
Es preveu la intenció de la desaparició de l’especialització terapèutica infantil/dones i disgregació de funcionalitats. El significat d’atenció interdisciplinar i integral desapareix.
Privatització del programa d’inserció laboral. Aquesta atenció passarà a ser gestionada per una Fundació de l’entitat bancària La Caixa.
Sobrecàrrega de les professionals esdevinguda per la supressió d’aquestes figures professionals.

Exigim que no s’acomiadin a aquestes persones ni es duguin a terme aquestes retallades! Així com que la Generalitat de Catalunya doni la cara davant les persones afectades i especifiqui quins són els criteris tècnics que sustenten aquestes polítiques i aquest canvi de model d’intervenció.

%d bloggers like this: